FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

सम्पति विवरण भर्ने सम्बन्धमा (शिक्षा शाखा)

माटो परिक्षण शिबिर संचालन कार्यक्रम

सूचना सम्बन्धमा

नगर प्रोफाइल तयारीको लागि प्रस्ताब आब्हानको सूचना प्रथम पटक प्रकाशित मिति २०७६/०२/०६ गते

ट्याक्टर खरिद सम्बन्धि सूचना

माटो परिक्षण सम्बन्धमा |

ट्रयाक्टर खरिद सम्बन्धि सूचना |

स्वास्थ्य तर्पफकाे समायाेजन बारे सूचना ।।

सुचना । सुचना ।। सुचना ।।।

Suchana

प्रधानमन्त्री राेजगार कार्यक्रमकाे न्युनतम राेजगारीमा संलग्न हुनकाे लागि निवेदन दिने बारेकाे सूचना

1
2
3