सूचना तथा समाचार

माटो परिक्षण शिबिर संचालन कार्यक्रम

सूचना सम्बन्धमा

नगर प्रोफाइल तयारीको लागि प्रस्ताब आब्हानको सूचना प्रथम पटक प्रकाशित मिति २०७६/०२/०६ गते

ट्याक्टर खरिद सम्बन्धि सूचना

माटो परिक्षण सम्बन्धमा |

ट्रयाक्टर खरिद सम्बन्धि सूचना |

स्वास्थ्य तर्पफकाे समायाेजन बारे सूचना ।।

सुचना । सुचना ।। सुचना ।।।

Suchana

प्रधानमन्त्री राेजगार कार्यक्रमकाे न्युनतम राेजगारीमा संलग्न हुनकाे लागि निवेदन दिने बारेकाे सूचना

1
2
3

सप्तकाेशी नगरपालिकाकाे २०७५ सालकाे हाेली पर्वकाे शुभकामना सन्देश ।