FAQs Complain Problems

समाचार

जन्म दर्ताको सिफारिस

सेवा प्रकार:

लाग्ने समय: 
१० देखि १५ मिनेट
जिम्मेवार अधिकारी: 
वडा सचिव
सेवा दिने कार्यालय: 
वडा कार्यालयहरु
सेवा शुल्क: 
३५ दिनभित्र गराएमा नि-शुल्क, सो पछी ३५ दिन भित्र दर्ता हुनेमा रु ८, सो दिनपछि रु ५०
आवश्यक कागजातहरु: 

आमा र बुवाको नागरिकता

नमुना फाराम तथा अन्य: