FAQs Complain Problems

समाचार

भूमिहीन दलित र भूमिहीन सुकुम्बासीको हकमा राष्ट्रिय भूमि आयोग,जिल्ला समिति सप्तरीबाट निवेदनमा उल्लेखित व्यहोरा संशोधन गर्नु परेमा निवेदक स्वयंले र कुनै उजुरी वा दावी बिरोध भएमा जो सुकैले २०८०-०७-०६ सम्म प्रमाण सहित राष्ट्रिय भूमि आयोगको जिल्ला समिति सप्तर