FAQs Complain Problems

सप्तकोशी नगरपालिकामा अपांग परिचय पत्र वितरणको क्रममा नगर उप-प्रमुख, मेडिकल अधिकृत र समिति सहितको टोली घर घरमा गइ अपांगहरुलाई चेक जाच गरि सेवा पुर्याएको |

महिला बालबालिका शाखा
महिला बालबालिका शाखा
महिला बालबालिका शाखा
Show in Slider: